Noticias

Galicia: Apertura de listas de interinidades

Publicada la Resolución do 13 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidades de francés, música, análise e química industrial, informática, organización e proxectos de fabricación mecánica; e no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidades de instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos, sistemas e aplicacións informáticas, soldadura.

El plazo para formular solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el portal educativo.

Resolución

Modelo de solicitud

Modelo de alegación de méritos

 

Leave a comment